Menu

7 افغانی که به من تعرض کردند،فیلمی نشانم دادند که در آن یک زن را کشته بودند

7 افغانی که به من تعرض کردند،فیلمی نشانم دادند که در آن یک زن را کشته بودند
خبرآنلاین

ایران نوشت:صبح دیروز نخستین جلسه محاکمه 7 مرد افغانستانی که به یک زن جوان تعرض کرده بودند در شعبه هفتم دادگاه کیفری تهران برگزار شد.