Menu

برگزاری ویژه برنامه‌های روز جهانی کودک در ایستگاه‌های متروی تهران

برگزاری ویژه برنامه‌های روز جهانی کودک در ایستگاه‌های متروی تهران
میزان

به مناسبت روز جهانی کودک ویژه برنامه‌های مختلفی با محوریت معرفی آثار تاریخی پایتخت و حماسه عاشورا در ایستگاه‌های منتخب متروی تهران برگزار می‌شود.