Menu

تخلفی در ارایه معاینه فنی رخ نمی‌دهد

تخلفی در ارایه معاینه فنی رخ نمی‌دهد
میزان

معاون پارلمانی شهرداری تهران با تکذیب بروز تخلف در مراکز معاینه فنی خودرو گفت: ارایه معاینه فنی از سوی مراکز مجازی که از سوی قانون شناخته شده صورت می‌گیرد.

داریوش قنبری معاون پارلمانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، با تکذیب بروز تخلف در ارایه معاینه فنی خودرو، گفت: ارایه این نوع معاینه فنی از سوی مراکز مجازی که از سوی قانون شناخته شده اند صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه استاندارد‌هایی برای ارایه برگه معاینه فنی از سوی قانون تعریف شده است، افزود: قطعا و یقینا مراکز معاینه فنی باید طبق استاندارد‌ها اقدام کرده و با توجه به حساسیت شهرداری در یک سال اخیر احتمال بروز تخلف در ارایه این نوع معاینه فنی وجود ندارد.

معاون پارلمانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مشوق‌های مناسبی نیز برای خودرو‌های دریافت کننده معاینه فنی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: امکان بروز تخلف در مراکز معاینه فنی وجود نداشته و تمامی امور با حساسیت بالا بررسی می‌شود.