Menu

زن خیانتکار با همدستی مرد غریبه، شوهرش را کشت

زن خیانتکار با همدستی مرد غریبه، شوهرش را کشت
خبرآنلاین

روزنامه جوان نوشت:نظریه پزشکی قانونی دست زن خیانتکاری که با همدستی مرد دیگری همسرش را به قتل رسانده‌بود، رو کرد.