Menu

مرز چذابه موقتا بسته شد

مرز چذابه موقتا بسته شد
میزان

رئیس پایانه مرکزی مرز چذابه از بسته شدن موقت مرز خبر داد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، رئیس پایانه مرکزی چذابه گفت: افزایش جمعیت زائران سبب شده است وسایل نقلیه برای حمل و نقل زائران به شهرهای زیارتی با کمبود مواجه شوند.

وی افزود: از آنجایی که آمار تردد زائران به تدریج در حال افزایش است، به درخواست طرف عراقی مرز به صورت موقتی بسته شد.

رئیس پایانه مرکزی چذابه ادامه داد: منتظر تصمیم کشور عراق برای بازگشایی مرز هستیم.