Menu

مرز شلمچه برای دقایقی بسته شد/ کمبود وسیله نقلیه در عراق برای تردد زوار

مرز شلمچه برای دقایقی بسته شد/ کمبود وسیله نقلیه در عراق برای تردد زوار
میزان

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از بسته شدن مرز شلمچه طی دقایقی به دلیل کمبود وسیله نقلیه در عراق خبر داد.