Menu

سخنگوی شورای شهر تهران «عدم پاسخگویی» ۱۳۷ را تکذیب کرد

سخنگوی شورای شهر تهران «عدم پاسخگویی» ۱۳۷ را تکذیب کرد
میزان

به گفته اعطا، سامانه ۱۳۷ بهترین پل ارتباطی شهروندان با شهرداری هاست و میزان پاسخگویی این سامانه در حد قابل قبول است.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان در واکنش به برخی انتقادات به عدم پاسخگویی «سامانه ۱۳۷ شهرداری» با تاکید بر اینکه «شورای شهر دائما فعالیت سامانه ۱۳۷ شهرداری را رصد می‌کند»، گفت: تاکنون گزارشی از عدم پاسخگویی این سامانه در فعالیت‌های نظارتی شورای شهر دیده نشده است.وی افزود: این سامانه پاسخگو شکایات مردم است و میزان پاسخگویی آن نیز در حد قابل قبول است.سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: مردم می‌تواند در صورت عدم پاسخگویی این سامانه، موارد را به شورای شهر گزارش دهند تا مورد رسیدگی کارشناسان قرار گیرد.به گزارش میزان، سامانه جامع ارتباط مردمی شهرداری‌ها (۱۳۷) این شماره جهت ارتباط شهروندان با شهرداری‌ها اختصاص داده شده است. همچنین مدتی است سامانه بازخورد پیامکی از شهروندان تهرانی در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ راه اندازی شده است.