Menu

صفر تا صد «کمیسیون ماده ۱۶» بنیاد شهید/ تشکیل ۷۰ هزار پرونده در طول حدود ۲۰ سال

صفر تا صد «کمیسیون ماده ۱۶» بنیاد شهید/ تشکیل ۷۰ هزار پرونده در طول حدود ۲۰ سال
میزان

با تصویب قوانین خدمات رسانی به ایثارگران، کمیسیون ماده ۱۶ برای رسیدگی به عدم اجرای این قوانین در جهت احقاق حق ایثارگران تشکیل شد.