Menu

ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان جایگزین یکسال حبس یک متهم شد

ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان جایگزین یکسال حبس یک متهم شد
مشرق نیوز

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ گفت: ویزیت و انجام عمل زایمان رایگان جایگزین یک سال حبس خانمی شد که بر روی خودروی پلیس راهور اقدام به کشف حجاب کرده بود.

به گزارش مشرق، مدتی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک نفر با رفتن بر روی خودروی پلیس راهور، به تصور اینکه دستور توقیف خودروی وی به دلیل وضعیت حجاب صادر شده است، اقدام به کشف حجاب کرده بود.

رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص این پرونده گفت: براساس گزارش مراجع انتظامی، خودروی متهم در سیستم دارای دستور توقیف بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف کردن خودرو اقدام می‌کنند و (مالک خودرو) ضمن عدم همکاری با مأموران راهور اعلام می کند که دستور توقیف خودرو به علت بدحجابی صادر شده و من مخالف این کار هستم و اجازه توقیف نمی‌دهم.

دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ افزود: متهم پس از بحث با پلیس از قسمت جلوی خودروی پلیس راهور به روی سقف آن می رود و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام مأموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست می‌کند و در نهایت با دخالت همسر متهم و درخواست از وی برای خاتمه دادن به رفتارهای هنجارشکنانه از سقف خودرو پایین می‌آید.

وی بیان کرد: این پرونده پس از ثبت، برای رسیدگی به دادگاه عمومی بخش چهارباغ ارجاع شد و دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، راجع به اتهام متهم، دایر بر تظاهر به عمل حرام (کشف حجاب و تاب دادن روسری بر روی ماشین پلیس) و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه (عدم توجه به دستوران پلیس و ممانعت از توقیف خودرو) با بررسی موضوع و اخذ دفاعیات متهم ضمن احزار اصل موضوع بر خلاف رویه قضایی که بعضاً کشف حجاب را در زمره اقدامات تبلیغی علیه نظام تلقی کرده‌اند، موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی تشخیص نداده و حجاب را صرفاً در یک رویکرد فرهنگی و تربیتی، عاملی برای امنیت زن در جامعه می‌داند و رفتار متهم را در قالب جرایم علیه اخلاق دسته‌بندی می‌کند.

احمدزاده اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران هر عمل حرامی مستوجب کیفر نیست و این دادگاه به عنوان نماینده قضایی حاکمیت، خود را ممنوع از مداخله در حریم خصوصی و حوزه اخلاق فردی می‌داند، اما تظاهر به عمل حرام قطعاً جرم بوده و مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع ابهام از اعمال حرام و تطبیق رفتار (کشف حجاب) با گزاره‌های شرعی براساس همه نظریه‌های ناظر به فتوای معیار در تشخیص فتاوای معتبر برای نمایان کردن بیش از وجه و کفین زن حکم به حرمت داده شده و در موضوع پرونده به این رفتار حرام از طریق تاباندن روسری و بالا رفتن بر روی خودروی پلیس راهور وصف تظاهر نیز افزوده شده است.

وی اظهار کرد: این رفتار موجب تحقق عنوان مجرمانه دیگر (تمرد) از طریق مقاومت نسبت به مأموران در جهت جلوگیری از توقیف خودرو نیز شده است. حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اقرار صریح و نادمانه متهم و همچنین رویت تصاویر و فیلم ضبط شده از ایشان، دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اتهامات نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و در مرحله کیفردهی، عناوین اتهامی فوق را مصداق تعدد معنوی دانسته و با در نظر داشتن مجازات اشد به استناد بند سوم ماده ۶۰۷ از قانون مجازات اسلامی، حکم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می کند.

احمدزاده افزود: سپس با توجه به بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و در نظر داشتن وضعیت فردی و اجتماعی متهم و صلاحیت علمی و تخصصی وی (پزشک متخصص زنان) در جهت گزینش کیفر مناسب و پرهیز از حبس غیر از موارد ضروری و توجه به اهداف رویکردهای ترمیمی به بزه به استناد ماده ۶۴ و ۶۷  بندهای پ و مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی را با یک هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت) و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید به حجاب شرعی کامل (مورد تایید کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و دفتر نماینده ولی فقیه در چهارباغ با نظارت واحد اجرای احکام کیفری) جایگزین می کند.

وی مطرح کرد: علاوه بر آن مستند به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین بند ز ماده ۲۳ آن قانون نامبرده ملزم به تألیف یک مقاله پژوهشی به شیوه مطالعه آماری و مصاحبه و جمع آوری داده‌های تجربی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» شده و ملکف است ظرف دو سال گواهی پذیرش قطعی با نسخه چاپ شده آن در نشریات معتبر علمی تأیید شده از سوی وزارت علوم (رتبه خلی خوب یا خوب) را به واحد اجرای احکام کیفری تسلیم کند.

وی در پایان اظهار کرد: در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از اجرای آن و یا با مانع روبرو شدن اجرای تمام یا بخشی از آن و عدم امکان رفع مانع به واسطه رفتار عمدی محکوم، مجازات اصلی (حبس) اجرا خواهد شد. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان البرز است.