Menu

باید‌ها و نباید‌های رانندگی در شب

باید‌ها و نباید‌های رانندگی در شب
میزان

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایى و رانندگى پایتخت گفت: رانندگی در طول شب می‌تواند بسیار خطرناک باشد و ملزومات خاصی دارد، اما با رعایت و در نظر گرفتن چند نکته می‌توان درصد خطر را به مراتب کاهش داد.