آغاز ثبت‌نام برای حضور در هفت نمایشگاه استانی کتاب