چین خواستار اعزام فارسی‌آموزان دانشگاه جی لین به ایران شد