رمان جدید خورشاهیان منتشر می‌شود/اعتراف به کشتن دو نفر!