«فیل در تاریکی» رمانی تصویری با حال و هوای فیلم‌های فارسی