فینالیست‌های جایزه بزرگ رمان آکادمی فرانسه معرفی شدند