تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی خرید کتاب در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان