۵۰۰ هزار نفر در باشگاه‌های کتاب‌خوانی کشور عضو هستند