کوتز و کینگ، آتوود را از فهرست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز حذف کردند