آیین تجلیل و گرامیداشت زنده‌یاد سیدعبدالغفار طهوری برگزار می‌شود