جلسه داوری مسابقه داستان‌نویسی افسانه‌ها برگزار شد