«فلسفه‌ مُد»، عبور از سنت برای نیل به تجدد/ نظر فلاسفه درباره مُد