کتابخانه ملی از آثار ماندگار عاشورایی تجلیل می‌کند