هارولد بلوم، نویسنده و منتقد ادبی در سن 89 سالگی از دنیا رفت