توجه به نیروی لایزال دینی مردم همه مشکلات را حل می کند