«زندگی در آغوش مرگ» در نمایشگاه فرانکفورت رونمایی می‌شود