«بازگشت در غروب»، یک رمان عاشقانه با حال‌ و هوای جنایی