انتقادها به اهدای جایزه بوکر/ هیئت داوران از انتخابش دفاع می‌کند