کتاب «گزارشی از دستاوردهای هوش مصنوعی در علوم اسلامی» منتشر شد