«رهبری ارکستر واژه‌ها»، کتابی درباره فن بیان و آداب سخنوری