«پلک نزن!»، چالشی برای کودکانی که نمی‌خواهند بخوابند!