برگزاری اختتامیه جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب با حضور وزیر فرهنگ