بازیگری که پس از ۳۱ سال، دلش برای «چاق و لاغر» تنگ شده است