رقابت آتوود، کینگ، و اُوِنز برای به دست آوردن رتبه نخست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز