انتقاد از زرق و برق و تشریفات حرم امام در مراسم هفته کتاب/ خمینی خودش از خودش بگوید کافی است