جواد خیابانی در اکران خصوصی نخستین فیلم مجری تلویزیون/ عکس