واکنش مرضیه برومند و امیرحسین صدیق پس از دیدن کاریکاتورشان/ عکس