موقعیت ترسناک بازیگر زن وقتی با رسول صدرعاملی روبه‌رو شد