همایون شجریان به شهاب حسینی در «مست عشق» پیوست/ عکس