ثبت بیش از ۶۰۰ مستند برای حضور در جشنواره سینماحقیقت