حضور فیلم کوتاه "باران برای تو می‌بارد" در جشنواره آمریکایی