حضور فیلم کوتاه «باران برای تو می‌بارد» در جشنواره آمریکایی