علاقه آلمان برای همکاری‏‌های مشترک سینمایی با ایران