جشنواره فیلم کوتاه دَه با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد