عکس| بازیگران «خانه دوست کجاست» پس از ۳۳ سال کنار هم