مسعود فراستی در کاروان هنرمندان پیاده‌روی اربعین/عکس