رونمایی از گریم پیمان معادی و مهران مدیری در «درخت گردو»ی مهدویان