گذر از دالان تاریخ با نمایش «قلب کاغذی شمعدانی‌های زمین»