توضیح روابط عمومی سازمان سینمایی؛ بعضی از اظهارات برنامه «سلام صبح بخیر» صحت ندارد