‏اولین تولید مشترک مستند ایران و افغانستان در ‏جشنواره ایدفا