واکنش فیلمبردار ایرانی به دریافت جایزه‌ای بین‌المللی